Sa Patuloy na Pagtaas ng Presyo sa Pagpapaospital, May Magagawa Ka ba?

by ICS, Staffing Canada on 2011-10-04 at 05:38:00

Handa ka ba sa mga gastusing dulot ng pagkakasakit? Para sa marami sa atin, ito ay isang katanungang paulit-ulit nating hinahanapan ng kasagutan sa panahong tayo o miyembro ng ating pamilya ay may sakit . At pagkatapos makaraos sa sitwasyon, ito rin ang katanungang pinipilit nating tanggalin sa ating isipan o hayaan na lang. Hanggang bumalik na naman sa parehong sitwasyon.. " Paano iyan, hindi kami handa? Paano iyan, saan kami kukuha ng pera? Paano yan, meron kaya kaming maisasangla, o mahihiraman kaya?

Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagpapa ospital ay hindi natin kayang maiwasan. Ganoon din na ang pagkakasakit natin o ng myembro ng ating pamilya ay hindi natin mapipigilan.Sa ayaw man natin o hindi, wala sa ating kapangyarihan ang mag dikta kung ano at magkano ang kailangang bayaran sa pagpapa ospital. Wala sa ating kapangyarihan ang pigilan ang ating pakiramdam na dulot ng pagkakasakit. Kaya nga, karamihan ay umiiwas na lang magtungo sa ospital kahit na nga mayroon ng nararamdaman. Marami sa atin ang madalas na inaasa na lang sa kapalaran ang kanilang kaligtasang pangkalusugan dahil sa kakulangan sa perang pang gastos upang matugunan ito.

Ilan sa atin ang nagtatanong, " Sa patuloy na pagtaas ng presyo sa pagpapaospital, meron pa nga ba kaming magagawa? Oo, meron, meron tayong magagawa. Hindi natin kailangang mangutang... hindi natin kailangang mag sangla. Kailangan lang nating MAGHANDA!

Sa baway 29.00 pesos kada araw, mapaghahandaan mo ang kalusugan mo. Sa panahon ng iyong pagkakasakit at kailangan mong mag pa ospital, ipapakita mo lamang ang iyong "gold card" na hawak, at tatanggapin ka na, walang deposito, walang hassle. Babayaran ng card mo ang bills mo ng naayon sa itinatakda ng benepisyo mo. Merong 400 na accredited hospitals at 8,000 duktor na handa kang tulungan. At kung ang kailangan mo lang ay mag pa check-up, maari kang pumunta sa mga accredited hospitals o dili kaya sa mga IWC owned clinics, kung saan FREE ito sa lahat ng myembro ng pamilya mo. Meron ka pang libreng Annual Physical Exam. Dental Benefits at Insurance Coverage na di mo matatagpuan sa iba.

KAYA NGA, SA PATULOY NA PAGTAAS NG PRESYO NG PAGPAPAOSPITAL, MAY MAGAGAWA KA BA? MERON, MALAKI ANG MAGAGAGAWA NATIN... MAG ECP KA! Affordable, secure, maka MASA. Bumisita sa www.icsstaffingcanada.ca- makikita mo ang kabuuan ng kasagutan sa mga tanong mo.


Owned and operated by IMS Wellthcare, Inc.

Website Security Test